Objektif Utama Roadshow:
Pra-RMKe-12
Pasca-RMKe-12
  • Untuk membentangkan hala tuju strategik nasional bagi Rancangan Malaysia Kedua Belas, 2021-2025

  • Untuk mendapatkan maklum balas Kerajaan Negeri berkenaan perancangan pembangunan negeri masing-masing dalam penyediaan dokumen Rancangan Malaysia Kedua Belas
  • Membuat hebahan mengenai dasar, strategi dan inisiatif RMKe-12 kepada semua pihak berkepentingan peringkat negeri.
Tempoh Program:

Pra-RMKe-12Pasca-RMKe-12
  • Julai sehingga  September 2019

  • November sehingga Disember 2020
  • Oktober sehingga Disember 2021
Pelaksanaan Program:

Mesyuarat akan dipengerusikan bersama oleh YB Menteri/ YB Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Ekonomi) dan YAB Menteri Besar/ Ketua Menteri negeri masing-masing.


Pra RMKe-12
Klik di sini
Pasca RMKe-12
Klik di sini