Kementerian Ekonomi

Menara Prisma

No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62675 Putrajaya

Hubungi:

603 8000 8000